Duval

I rommet innerst i våre lokaler, som tidigere bare ble kalt ”Biljarden”, har vi blant annet bygget en ny bar. Denne avdelingen har fått navnet Duval.
Dette navnet har en lang historie i Drammens restaurantliv, da eiendommen i mange år huset både hotell og restaurant med dette navnet.
Vi liker dette navnet veldig godt, og var faktisk inne på å omdøpe hele Buddy i forbindelse med vår overtakelse i september 2010.
Dette turde vi midlertid ikke, da vi var meget ydmyke i forhold til det Margrethe Berg har bygget opp i Drammen med navnet Buddy og det stedet det var blitt.


I byleksikonet for Drammen kan man lese følgende om ”gamle” Duval:

"Hotell og restaurant, grunllagt i 1867 og var byens eldste restaurant. Den lå i Amtmand Bloms gate 4 og ble i 1929 overtatt av H. L. Jansen, fra ca. 1940 drevet av hans enke Ingeborg Jansen. Hotellvirksomheten ble nedlagt ca. 1935, og deretter drevet kafè og restaurant med øl- og vinrett. I 1937 ble restauranten modernisert inn- og utvendig med bistand av arkitekt Nils Boye. Duval kunne servere 70 gjester og beskjeftiget på slutten av 1930-årene 6personer. Nedlagt ca. 1975."

 Duval logo